در کتاب حاضر آموزش نصب و راه اندازی سرور در این سیستم عامل آورده شده است.