36070-Clipart-Illustration-Of-A-Stressed-Businessman-Trying-To-Assemble-A-Computer-In-His-Office

بی شک به گران تر تمام شدن خرید یک رایانه حاضر و آماده واقف هستید و این که با این مبلغ اضافه ای که بابت اسمبل و جزئیات دیگر و گران فروشی برخی از قطعات می پردازید می توانید سیستمی به مراتب بهتر تهیه کنید. این تفاوت در برخی موارد به ۱۰۰ هزار تومان هم می رسد که پول کمی به نظر نمی رسد. ما در یک مجموعه چند قسمتی از ابتدا راه با شما همراه خواهیم شد و در انتها یک سیستم حاضر و آماده تحویلتان خواهیم داد؛ به شکلی که در انتها از لذت بی حد و مرز جمع آوری سیستم توسط خودتان چنان حض و کیف و لذتی ببرید که شاهنشاه ایران داریوش هم نبرده باشد! در این نوشتار به چگونگی انتخاب سیستم مناسب برای خود می پردازیم.

 

 

در ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که یقین بدارید که برخی فروشگاه ها برخی اجناس را با قیمت پایین تری نسبت به همکاران خود به فروش می رسانند. پس هیچ گاه گول فاکتور خرید یا قسم هایی که می خورند را نخورید. نیاز است کمی زمان بگذارید تا اجناس مورد نظر خود را یافته و با قیمت مناسب تهیه کنید. در ضمن اصلا به این که دیگر این مدل در بازار نیست توجه نکنید. این جمله تنها این معنی را می دهد که جنس مورد نظر شما را این فروشنده و یا حداکثر مغازه های بقلی و همکارش ندارند که برای شما تهیه کند پس از چرا پولت را به کسی دیگر بدهی بیا من جنس مشابه که به مراتب از آن بهتر است به شما می دهم!!!

مدل قطعاتی که می خواهید تهیه کنید ابتدا کامل و با جزئیات در وب یافته و بعد به سراغ خرید بروید. توجه کنید که بعضی مواقع خرید اینترنتی چند قطعه تفاوت فاحشی در خرید فیزیکی آن دارد و شاید تا چند ده هزار تومان صرفه جویی برای شما در بر داشته باشد.

حال از هر چه که بگذریم سخن دوست خوش تر است. در ادامه به چگونگی انتخاب قطعات مورد نیاز خواهیم پرداخت.