win7_shutdown

این اتفاق اخیرا برای خود من هم افتاده است! مشغول و محو بازی کردن بودم که یکدفعه وسط بازی دیدم لپ تاپ نازنینم از بازی با خونسردی کامل خارج شد و شروع کرد به shut down کردن!! منم که حالم بد جوری گرفته شده بود( چون بازی را سیو نکرده بودم!:دی) نمی دونستم علت از کجاست ولی نهایتا فهمیدم قضیه از کجا آب می خورد! با ادامه مطلب همراه شوید.

 

speed-fan